Oktoberkamp! / Octobercamp!

Activiteiten
ic_medium_w300h300q100_ic-medium-w300h300q100-ic-medium-w300h300q100-zeeland
Datum: vrijdag 22 oktober 00:00 - zondag 24 oktober 00:00

Locatie: Schelphoek

------ English below ------

Van 22 tot 24 oktober gaan we weer naar Zeeland, het allerlaatste maar allerleukste kampje van het jaar! We verblijven in groepsaccommodatie “de Schelphoek” in Serooskerke en dat is maar goed ook, want hier hebben ze een  openhaard waar we na het duiken lekker op kunnen warmen. Benieuwd naar foto’s? Neem dan een kijkje op de site van de accommodatie, of neem een kijkje in ons eigen Fotoalbum.  Aangezien dit geen opleidingsweekend is, moet je in het bezit zijn van een 1*/ openwater brevet. De kosten van het kamp hangen  af van het type vervoer waar je gebruik van maakt.

Ochtendvervoer 75,-:  De vroege vogels verzamelen vrijdag om 08.00 vanaf bij het hok. Het vroege opstaan wordt beloond met de mogelijkheid tot het maken van een extra duikje. Daarnaast rijdt de ochtendploeg met de kar en doet de boodschappen. De ochtendgroep besluit samen wat ze die avond gaan eten en de kosten worden onderling gedeeld. Het prijsverschil tussen het ochtend- en het avondvervoer is omdat de huurauto’s een extra dagdeel worden gehuurd. 

Avondvervoer 70,-:  De avondploeg verzamelt op vrijdag om 17.30 bij het hok. De inzittenden van een auto kunnen onderling beslissen waar ze onderweg gaan eten, traditie getrouw is dit meestal bij de snackbar in Maartensdijk. De kosten voor de snelle hap zijn voor eigen rekening. Naar verwachting zal je rond een uur of elf arriveren in Zeeland. 

Eigen vervoer  70,-/ 50,-: Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen om op eigen gelegenheid naar Zeeland te komen. Wanneer je in Zeeland wel gebruik maakt van de gehuurde auto’s om naar duikstekken te gaan, is de prijs voor het kamp €70,-. Dit is omdat er een plekje voor je vrij gehouden moet warden in de gehuurde auto’s. Registreer als avondvervoer en geef aan in de notities dat je niet meerijdt op de heen- en/of terugweg. Als je het hele kamp je eigen vervoer hebt zijn de kosten €50,-.

Calamarianen die gebruik maken van het ochtend- of avondvervoer zullen op zondag in de namiddag of in de late avond aankomen in Groningen. Dit ligt eraan of er op de terugweg nog wordt gedoken of niet.  Dit wordt onderling besloten. Mensen die gebruik maken van eigen vervoer zijn vrij om zelf te besluiten wanneer ze vertrekken. 

 

Nieuwe leden met brevet

Leden die al een brevet hebben en die zich net hebben ingeschreven bij Calamari, hebben de luxe om direct mee te gaan op kamp! Nieuwe Calamari-leden met brevet moeten hun eerste duik maken met een Instructeur of Dive Master (afhankelijk van ervaring) en aangezien het oktoberkamp geen opleidingskamp is kan het dus niet worden gegarandeerd dat er genoeg instructeurs of Dive Masters aanwezig zijn om direct een duik te maken met een nieuw Calamari-lid met brevet.  

Kar inpakken

Op donderdag na de training (19.30) pakken we gezamenlijk de kar in bij het hok. In de kar gaat alleen het clubmateriaal en je duikuitrusting. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je duikuitrusting in de kar zit, dus zorg ervoor dat je hier bij bent! Je slaapspullen kunnen de volgende dag mee in de auto. 

Aanmelden (Wordt opengegooid wanneer we zo goed als zeker weten dat we kunnen gaan)

Klik op de groene “geef je op!” knop. Vervolgens moet je aangeven welk clubmateriaal je wel/niet nodig hebt, welk brevet je hebt en of je nog opleidingswensen hebt. Wanneer je  allergieën hebt of veganistisch/vegetarisch eet, kan je dit aangeven in de notities. Als je verder nog iets leuks te vertellen hebt, kan je dit ook kwijt bij de notities.  De deadline voor het inschrijven is nog niet bekend, maar na deze dag is het ook niet meer mogelijk om je deelname te annuleren.  Bij een  annulering na deze datum worden de kampkosten alsnog in rekening gebracht. Kwijtschelding door onvoorziene omstandigheden kan alleen na overleg met het bestuur.  

In de week voor het kamp wordt er een mail rondgestuurd met een paklijst, de vervoersgroepen en verdere informatie. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt! 

Groetjes,

Maartje Schinkel & Jelmer van der Wees
Activiteitencommissaris en kandidaat-activiteitencommissaris

En de Activiteitencommissie: Johan Tiems, Rahel Schnell, Tim Kauling  en Wycher Wind

------ Voor Nederlands zie hierboven ------

From the 22th until the 24th of October we will head off to Zeeland (if corona lets us) for the very last time of the year. We are staying in group accommodation “de Shelphoek” in Serooskerke, which has a nice fireplace to warm you up after diving. Curious to see some pictures? Visit the website of the accommodation or take a look at our own photo album. The price of the camp depends on the type of transportation you choose to use (see below).

Morning transportation €75,-: The early birds gather on Friday at 8 am at “het hok”. You will be rewarded for leaving your bed this early with the option of making an extra dive. The morning crew drives the trailer safely to Zeeland and gets the groceries. Together the group will decide what they will eat that evening and the cost will be shared between these people. The price difference between the morning- and the evening transportation is because the cars are rented for a longer period of time. 

Evening transportation €70,-:  The evening group gathers on Friday at 5.30 pm at “het hok”. You can decide amongst yourselves where you will have dinner, traditionally this often is at the snack bar in Maartensdijk. Costs for this quick dinner will be at your own expense. Estimated time of arrival in Zeeland will be around 11 pm.  

Own transportation:  €70,-/ €50,-: It is also possible to travel to Zeeland by your own means. If, once in Zeeland, you decide to make use of the hired cars to travel to and from the diving spots, the price for the trip is €70,-. This price is because there needs to be a spot saved for you in the hired cars. In this case you can enroll as evening transportation and indicate in the notes that you will not be joining us on the way to Zeeland and/or the way back to Groningen.  If you use your own transportation for the whole trip, the price is  €50,-.

Calamarians that make use of the morning or evening transportation will probably arrive back in Groningen in the afternoon or late evening. This depends on whether we will dive on the way back or not and will be decided among the participants of the trip. People who have their own transportation are free to decide for themselves when they leave.

New members with a diving license 

Members who just joined Calamari and already have a diving license have the luxury of immediately joining us on a diving trip! Note: New Calamarians who have a diving license do need to do their first dive with an Instructor or a Dive Master (depending on experience), however, since this is not a training weekend it cannot be guaranteed that there will be an Instructor or Dive Master available to make this first dive.  

Packing the trailer

On Thursday after training, around 7.30 pm we will pack the trailer at “het hok”.  The trailer will be packed with diving gear and club material only. You are responsible for packing your own diving gear, so make sure to be there! You can take the rest of your luggage with you in the car the next day.

Sign up (Will open when we have a green light for the camp)

You can sign up by clicking on the green “Enroll!” button. After clicking on this button you indicate which club material you do/do not need, which license you have and if you have any training wishes.  Let us know in the notes if you have any allergies or if you eat vegan/ vegetarian. Feel free to tell us any other interesting tidbits in the notes if you have any other interesting things to tell. The enrollment deadline is not yet clear, but after this deadline it is not possible to cancel your participation. If you do cancel your participation after this date, the costs of the camp will still be collected. Remission of the costs because of unforeseen circumstances will be decided on a case by case basis by the board.  

You will receive an email with a packing list, the transport groups, and additional information in the week before we leave to Zeeland. Do not hesitate to contact the activity commissioner or someone from the activity committee if you have any questions.

Cheers,

Maartje Schinkel & Jelmer van der Wees
Activity Commissioner and candidate activity Commissioner

And the Activity Committee: Johan Tiems, Rahel Schnell, Tim Kauling  and Wycher Wind

 

Powered by iCagenda